Onze consultants slagen erin uw Supply Chain organisatie naar een hoger niveau te tillen. Wij ondersteunen u bij het werven en selecteren van inkoopprofessionals vast en interim maar ook bij coaching en loopbaan begeleiding.

 

Allereerst verdiepen wij ons in uw organisatie om een goed begrip te krijgen van wat uw bedrijfscultuur kenmerkt. Door onze persoonlijke benadering en onze kennis van Inkoop en Logistiek kunnen wij u snel en accuraat van dienst zijn bij het werven en selecteren van gekwalificeerd vast en interim personeel. Hiervoor beschikken wij over verschillende tools en methodieken.


Bij het werven en selecteren van inkoop en logistieke professionals werken wij, waar nodig, nauw samen met ons persoonlijk netwerk van Active Business Consultants. Via hen beschikken we altijd over de juiste aanvullende expertise.  Tijdens het searchproces houden wij onze opdrachtgevers op de afgesproken momenten zorgvuldig op de hoogte van de voortgang. Wij hanteren daarbij een volledig transparante aanpak. Na de selectie en plaatsing van een kandidaat zullen we in overleg met de opdrachtgever na een periode van zo’n zes maanden na indiensttreding een review gesprek met de opdrachtgever en kandidaat houden.

 

DLG ondersteunt uw flexibele interim personeelsbezetting. Tijdens een verandertraject, een specifiek project of ten behoeve van een tijdelijke vervanging kunnen wij u snel en accuraat van dienst zijn bij het leveren van gekwalificeerde en gespecialiseerde interim supply chain professionals.

 

DLG helpt u in de hectiek van alledag uw inkoop te professionaliseren en inkoopbesparingen te realiseren. Voor het verzorgen van advies en coaching van uw Supply Chain afdeling beschikken wij over verschillende tools en methodieken.  We hanteren bijvoorbeeld verschillende tools en scans zoals o.a. :

  • Spend analyse tool incl. saving scan
  • Contract analyse tool incl. legal check 
  • Voorraad scans
  • Category development tool

In de moderne Supply Chain organisatie vervult de menselijke factor een steeds belangrijkere schakel in het bedrijfsproces. Samenwerken in multidisciplinaire, cross functionele en internationale teams vraagt de juiste competenties van de inkoop- en logistieke professional. De juiste vaardigheden en attitudes van een Supply Chain professional worden steeds belangrijker om een toegevoegde waarde voor de gehele organisatie te kunnen realiseren. Wij onderscheiden ons in de markt door onze kennis van deze competenties.


Communicatie vooraf, tijdens en na het searchproces

In onze werkwijze redeneren wij in essentie vanuit de voor onze opdrachtgevers belangrijk gecahte aandachtspunten. Hierbij speelt een drietal aspecten een belangrijke rol:

  • Een scherpe formulering van het profiel behorende bij de vacature.
  • Een scherpe profielschets van de beoogde kandidaat.
  • Snelheid van handelen bij het invullen van de vacature.

Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden voor uw bedrijf.