Onze Uitgangspunten

Samenwerken in multidisciplinaire, cross functionele en internationale teams vraagt de juiste competenties van de inkoop- en logistieke kandidaat. Bij Inkoop wordt daardoor de feminiene kant van de inkoper steeds belangrijker om een toegevoegde waarde van inkoop voor de gehele organisatie te kunnen realiseren.

 

Binnen Logistiek stellen de toenemende behoefte aan flexibiliteit, kennisbeheer, MVO, financiële controle en wet- en regelgeving ook veranderende eisen aan de competentie van de logistieke professional. Organisatiesensitiviteit, bedrijfskundige financiële kennis en inzicht in de gehele keten worden steeds belangrijkere competenties. Om deze ontwikkelingen te kunnen omarmen hebben wij een aantal uitgangspunten gedefinieerd die onze werkwijze typeert.


Respect voor opdrachtgever en kandidaat:

Want alleen dan zijn wij in staat een jarenlange vruchtbare relatie op te bouwen die is gebaseerd op wederzijds vertrouwen.

Passie:

Passie en de wil om te excelleren zijn onze drijfveren om iedere opdracht, ook de complexe, tot een goed einde te brengen.

Senioriteit van consultants:

Ruime ervaring plus expertise binnen een branche is cruciaal om zowel de organisatie als de kandidaat op zinvolle wijze bij elkaar te brengen. DLG is daarom alleen actief in die branches waar haar consultants zich thuis voelen.

Een perfecte fit tussen organisatiecultuur en kandidaat:

Een perfecte fit komt alleen tot stand als er volledig begrip van en voor beide partijen is. Dankzij onze jarenlange ervaring aan organisatie- en bureauzijde herkennen wij culturen en kunnen daar naadloos op inspelen.

Complexe wensen en informatie terugbrengen tot de kern:

Eenvoud in communicatie staat bij DLG altijd voorop.

Resultaat telt:

Uiteindelijk gaat het om het vinden van de juiste kandidaat voor de job. DLG Executive Search werkt resultaatgericht, zoals het hoort.